Niepubliczny Żłobek Integracyjny “NASZ DOMEK”

Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy

 

Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna „NASZ DOMEK" realizuje zadanie polegające na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy na podstawie zawartej umowy.

Niepubliczny Żłobek Integracyjny świadczy usługę opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat oraz działa zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235). Placówka jest wpisana do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych m. st. Warszawy” pod numerem 89.

 

Żłobek zlokalizowany jest na terenie gminy Białołęka przy ul. Małej Żabki 15, w pobliżu osiedli Zielona Dolina i Miasteczko Regaty.
http://www.zdziarska.naszdomek.com
 

Comments are closed.