Integracyjny Żłobek Muzyczny „NASZ DOMEK”

Integracyjny Żłobek Muzyczny „NASZ DOMEK”

Integracyjny Żłobek Muzyczny „NASZ DOMEK” powstał dzięki realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5, Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. (POKL.01.05.00-00202/12)
Projekt POKL, który zaczęliśmy realizować od stycznia 2013r. był Projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „Żłobek rodzinny – wspieramy powrót do pracy”. Realizatorem projektu była Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna „Nasz Domek” w partnerstwie z fundacjami: Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym „Domus et Labor” oraz Fundacja Pomocy Rodzinie „Człowiek w potrzebie”.
Projekt adresowany był do rodziców dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, zamieszkujących Warszawę, powiat legionowski i okolice Białołęki, które nie były objęte żadną formą edukacji przedszkolnej. Projekt był realizowany pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).
Celem projektu było wsparcie grupy kobiet i mężczyzn – osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w dostępie do rynku pracy poprzez stworzenie warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego.
Formy wsparcia osób biorących udział w projekcie:
– całodzienna opieka realizowana w godzinach 6.30-18.00
– możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie zawodu opiekuna dziennego oraz odbycia praktyk w żłobku projektowym
Pozostałe formy aktywizacji zrealizowane w projekcie:
– wolontariat w żłobku rodziców biorących udział w projekcie
– wolontariat w żłobku seniorów w rolach “Babć i Dziadków”.
Obecnie do placówki przyjmujemy dzieci od 1 do 3 lat (również niepełnosprawne). Oferujemy bezpieczną, przyjazną dzieciom przestrzeń, gdzie nasze maluchy się rozwijają i wesoło spędzają czas. Placówka mieści się w nowym, wolno stojącym budynku na Białołęce, przy ul. Małej Żabki 15, z dala od głównych tras komunikacyjnych.
Jest to duży, nowoczesny obiekt, spełniający wszystkie standardy UE -przeciwpożarowe, sanitarne i budowlane.
Dla dzieci przygotowaliśmy duże, przestronne i kolorowe sale, wyposażone w różnorodne kąciki zainteresowań i zabaw, które zachęcają dzieci do twórczej aktywności.
Żłobek dysponuje również pięknym, dużym placem zabaw. Jest on zaopatrzony w atestowane urządzenia dostosowane do wieku i możliwości ruchowych dzieci.

http://www.mochtynska.naszdomek.com/

Comments are closed.