Category Archives: Żłobek Integracyjny

Niepubliczny Żłobek Integracyjny “NASZ DOMEK”

Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy   Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna „NASZ DOMEK" realizuje zadanie polegające na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy na podstawie zawartej umowy. Niepubliczny Żłobek Integracyjny świadczy usługę opieki…
Więcej