Category Archives: Żłobek Rodzinny

Integracyjny Żłobek Muzyczny „NASZ DOMEK”

Integracyjny Żłobek Muzyczny „NASZ DOMEK” Integracyjny Żłobek Muzyczny „NASZ DOMEK” powstał dzięki realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5, Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. (POKL.01.05.00-00202/12) Projekt POKL, który zaczęliśmy realizować od stycznia 2013r. był Projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej „Żłobek rodzinny – wspieramy powrót do pracy”.…
Więcej