Category Archives: Działania Zrealizowane

Projekt „Migowy”

Projekt „Migowy”   W kwietniu 2012r. Złożyliśmy wniosek konkursowy na przeprowadzenie szkolenia z języka migowego dla pracowników administracji publicznej, rodziców i pracowników Spółdzielni. 25.05.2012r. podpisaliśmy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP umowę na realizację projektu, finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego FIO na lata 2009-2013…
Więcej