Nasza misja

czym-jest-i-dlaczego-img

 

Misja naszego domku

 

Naszą misją jest tworzenie nowoczesnych, prężnie rozwijających się miejsc, gdzie dzieci będą mogły się swobodnie i radośnie bawić, rozwijać, wzrastać i uczyć, otwartych na komunikacje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

W naszych placówkach uczymy maluchy jak twórczo i miło spędzać czas i uczyć się, nie zapominając o tych, którzy są obok, uczymy tolerancji i poszanowania odmienności każdego człowieka oraz wdrażamy do zachowań społecznie akceptowalnych. Kształtujemy i rozwijamy postawy twórcze naszych wychowanków i dobrze przygotowujemy ich do kolejnych etapów edukacji. Pomagamy im budować własną osobowość i uświadamiać sobie swoją wartość jako człowieka. Pragniemy również zapewnić dzieciom możliwości postawienia wczesnej diagnozy i poszukiwania optymalnych form pomocy.

Osiągamy to dzięki:
1. Dobrze wykształconej kadrze i specjalistom pracującym w naszych placówkach
2. Bogatemu wachlarzowi zajęć obowiązkowych i dodatkowych (w tym, teatrzyki, koncerty muzyczne, planetarium i inne)
3. Nowoczesnym pomocom dydaktycznym
4. Organizowaniu optymalnej pomocy dla dzieci z deficytami w rozwoju (Terapie logopedyczne, psychologiczne, Integracji Sensorycznej, itp.)
5. Doskonale wyposażonej Sali Doświadczania Świata i SI
6. Integracji dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi
7. Stałemu kontaktowi z rodzicami i DIALOGOWI na temat potrzeb dziecka, stanu emocjonalnego i kondycji fizycznej oraz wymianie informacji na temat zachowania dziecka.