Nasz zespół

czym-jest-i-dlaczego-img

 

Nasz zespół

 

„Nasz Domek” zatrudnia 22 osoby na umowy o pracę, a cztery pracują w ramach umów cywilno-prawnych, w tym księgowa i członkowie zarządu. W zespole są trzy osoby z niepełnosprawnością. Zespół, jak podkreśla pani prezes, tworzą wyłącznie osoby, które chcą pracować właśnie w takich miejscach. Jednym z wychowawców jest niedosłyszący chłopak, z wykształcenia surdopedagog i oligofrenopedagog. Świetnie odnalazł się w pracy z dziećmi, chce robić doktorat i rozwijać się w kierunku pedagogicznym. Do zespołu dołączyła również niesłysząca dziewczyna, która w trakcie pracy u nas zdobyła pełne kwalifikacje opiekuna grupy żłobkowej.  Zarząd spółdzielni umożliwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji i rozwój osobisty, np. szkolenie z komunikacji, kurs pierwszej pomocy, szkolenie z podstaw języka migowego.