Czym jest i dlaczego?

czym-jest-i-dlaczego-img

 

Czym jest i dlaczego spółdzielczość socjalna?

 

Już 150 lat temu wymyślono: skoro mamy mało środków, skoro sami nie mamy możliwości ogarnięcia wszystkiego, stwórzmy grupę – spółdzielnię. Słowo „spółdzielnia” pochodzi od dawnego słowa „spółdziałać”, czyli według dzisiejszych reguł gramatyki „współdziałać”. Oznacza to wspólne działanie grupy ludzi, którzy chcą razem osiągnąć cele gospodarcze. I nie ma tu znaczenia, kto ile środków posiada. Tu funkcjonuje prosta zasada: jeden człowiek – jeden głos. Wszyscy są sobie równi i pracują na podobnych zasadach. Ci, którzy zostaną wybrani do zarządu czy rady nadzorczej podlegają naszej codziennej kontroli ale jednocześnie razem się wspieramy i dzielimy pracą. Dlatego nie musimy wszystkiego robić sami. Jedni z nas zajmują się produkowaniem towaru (usługi), inni sprzedażą, jeszcze ktoś inny załatwiać będzie sprawy urzędowe, a ktoś inny jeszcze pomyśli, jak sprzedawać produkty. Dlatego razem jest nam łatwiej i sprawniej.
Jednak podstawą współdziałania jest wzajemne zaufanie. Wszyscy jesteśmy sobie równi, a spółdzielnia socjalna stanowi nasze wspólne dobro.

Spółdzielnia Socjalna to tzw. podmiot ekonomii społecznej, czyli instytucja, która prowadzi działalność łączącą cele gospodarcze i społeczne jak również przyjazne środowisko sprzyjające rozwojowi tych inicjatyw. Forma ta daje podstawy prawne do wspólnego prowadzenia przedsiębiorstwa osobom, którym szczególnie trudno byłoby samodzielnie rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą. Członkowie poprzez wspólne działania zmieniają siebie i środowisko, w którym żyją. Zdobywają również umiejętności, które w przyszłości mogą pozwolić na usamodzielnienie zawodowe.
Odmienność pomysłu na działalność SS polega także na prostych zasadach łączących ze sobą zarówno zalety tego co mogą robić stowarzyszenia jak również spółdzielnie pracy. Oznacza to, że może ona prowadzić działalność gospodarczą jak i również powinna prowadzić działalność społeczną i oświatową na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego. Co więcej spółdzielnia może zgłaszać pomysły na realizację zadań samorządu, jak i odpowiadać na oferty konkursowe zgłaszane przez samorząd.
O wyjątkowym charakterze spółdzielni socjalnej decyduje typ osób, które mogą ją założyć, osobista praca członków jako podstawa działalności spółdzielni oraz cele społeczne, jakie musi spółdzielnia musi sobie stawiać.

Podsumowując Spółdzielnia socjalna jest zrzeszeniem osób, w przeważającej liczbie zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wspólnie, w oparciu o osobistą pracę, prowadzą przedsiębiorstwo i realizują cele zawodowej i społecznej reintegracji.